Privatumo politika

PRIVATUMO PATVIRTINIMAS

Neidukas.lt administracija įsipareigoja šioje svetainėje pateiktą informaciją naudoti taip, kaip apibrėžta šiame Privatumo patvirtinime. Neidukas.lt renka tik tuos asmeninius duomenis, kurie yra savanoriškai įvairiais būdais, pvz., užsiregistruojant (internete) gauti gaminį. Gautus duomenis Neidukas.lt naudoja, kad galėtų suteikti pageidautą paslaugą arba pateikti pageidautos informacijos apie gaminius ir paslaugas. Dėl to su jumis gali tekti susisiekti el. paštu, telefonu, SMS žinute arba laišku. Teikiant reklaminius pasiūlymus gali tekti patikrinti, ar pasiūlymas jums tinkamas, arba pranešti su administravimo susijusią informaciją. Neidukas.lt perduoti asmeninę informaciją kitoms susijusioms įmonėms ir (arba) Neidukas.lt samdomoms trečiosioms šalims, jei to reikia teikiant nurodytas paslaugas, pvz., pristatant prekes. Bet kokius taip perduotus duomenis bus galima naudoti tik taip, kaip būtina tikslui, dėl kurio jie surinkti, pasiekti, ir jie nebus naudojami bet kokiais tikslais, kurie nėra apibrėžti šiame Privatumo patvirtinime.

SAUGA IR ATSKLEIDIMAS

Neidukas.lt įgalino saugos priemones jūsų asmeninės informacijos apsaugai užtikrinti. Jei galima, naudojame šifravimą ir užkardą, kad trečiosios šalys negalėtų pasiekti jūsų asmeninės informacijos. Kaip numato galiojantys įstatymai ir teisiniai vyriausybės reikalavimai, Neidukas.lt pasilieka teisę pasiekti ir atskleisti tapatybę identifikuojančią informaciją, jei to reikia tinkamam sistemos veikimui arba klientų ir mūsų pačių saugumui užtikrinti. Neidukas.lt taip pat pasilieka teisę atskleisti trečiosioms šalims tapatybę identifikuojančią informaciją, jei pateikiamas skundas dėl svetainės ir paslaugų naudojimo.