Sąlygos ir taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Sąlygos ir taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.neidukas.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis (pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su Sąlygos ir taisyklės" .

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju prašome neatlikti pirkimo – pardavimo sandorių internetinėje parduotuvėje www.neidukas.lt ir nesinaudoti šios internetinės parduotuvės paslaugomis.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo www.neidukas.lt internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdami apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Registruojantis www.neidukas.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą. ). Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetinėje parduotuvėje www.neidukas.lt, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečių Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams).

3. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“. Ši nuoroda yra paskutiniame apmokėjimo už prekes žingsnyje – 7 žingsnis „Patvirtinti užsakymą“.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.tvsistemos.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.neidukas.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie www.neidukas.lt internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas, naudodamasis www.neidukas.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą į internetinę parduotuvę www.neidukas.lt

6. PARDAVĖJO TEISĖS

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas pavedimu), nesumoka už prekes per 48 valandas nuo išankstinės sąskaitos išsiuntimo Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve www.neidukas.lt teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes į jo nurodytą adresą. Už duomenų pateikimo teisingumą ir prekių atsiėmimą atsako Pirkėjas.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Pirkėjas už prekes atsiskaito banko pavedimu – Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs išankstinę sąskaitą apie apmokėjimą, perveda pinigus į nurodytą banko sąskaitą. Tai negalioja jei už prekes atsiskaitoma kurjeriui pristatymu metu.

Neapmokėjus sąskaitos per 48 val. nuo jos išrašymo datos, užsakymas anuliuojamas ir sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo automatiškai laikoma nutraukta.

Visi užsakymai yra formuojami (ir ruošiami išsiųsti) tik gavus pilna apmokėjimą. Nuo to laiko pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

Parduotuvė įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 - 2 darbo dienas nuo sąskaitos apmokėjimo datos. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai www.neidukas.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą ir pristatymo terminus. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Prekės pristatomos naudojantis DPD kurjerių tarnybos paslaugomis arba atiimant prekes Neidukas.lt parduotuvėje: V. KRĖVĖS PR. 13A, KAUNAS, 49488.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba prekes atsiimti Pardavėjo parduotuvėje.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Kiekvienos www.neidukas.lt parduodamos prekės yra naujos, niekada nedėvėtos, kokybiškos.

Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

ŽAISLAMS IR ŽAIDIMAMS netaikomas grąžinimas jei nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas.

11. PREKIŲ GRAŽINIMAS IR KEITIMAS (Lietuvoje)

 Pirkėjas, prekes netinkamas naudoti ir įsigytas elektroninėje www.neidukas.lt parduotuvėje gali gražinti atgal Pardavėjui įstatymų numatyta tvarka.
 Norėdamas grąžinti prekę (-es), Pirkėjas turi informuoti Pardavėją nurodytais kontaktais. Kokybiškiems ŽAISLAMS ir ŽAIDIMAMS grąžinimo garantijos - NĖRA.

 Pirkėjui grąžinant prekes (išskyrus ŽAISLUS), būtina laikytis šių sąlygų:
 
    a) grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
    b) prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
    c) prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
    d) grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
    e) grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną.
 
 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Grąžinamas prekes Pirkėjas pristato mums į prekių atsiėmimo punktą arba savo sąskaita atsiunčia prekę (-es) į mūsų prekių atsiėmimo punktą adresu V. KRĖVĖS G. 13A, KAUNAS, 49488.

. Yra galimybė pasinaudoti mūsų paslaugomis ir prekę (-es) grąžinti per mūsų siuntų vežėjus DPD. Siuntos paėmimo kaina 8.00 €.

 12. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formose, esančiose www.neidukas.lt internetinėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.neidukas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13. Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

Visi pranešimai turi būti teikiami elektroniniu paštu info@neidukas.lt arba telefonu Nr. +370 675 80814 arba tiesiai per www.neidukas.lt el. parduotuvę.

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis www.neidukas.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.